Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Zegary astronomiczne ttc A03

ttc A03

Charakterystyczne funkcje przełączników astronomicznych typu ttc A03, AP3:
 • fabrycznie ustawiona data oraz czas bieżący
 • wyświetlanie bieżącego czasu (godzin i minut lub minut i sekund) oraz numeru dnia tygodnia
 • automatyczne obliczanie dnia tygodnia na podstawie wprowadzonej daty
 • fabrycznie wprowadzone obowiązujące daty świąt stałych i ruchomych z możliwością ich modyfikacji
 • możliwość zdefiniowania dodatkowo 2 dat świąt stałych lub ruchomych
 • wbudowany kalendarz uwzględniający lata przestępne do roku 2099 wraz z automatycznym obliczaniem dat świąt ruchomych
 • funkcja automatycznego przełączania czasu zima/lato zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej z możliwością jej modyfikacji lub wyłączenia
 • ilość miejsc w pamięci pozwala na zaprogramowanie do 14 dat świąt, w tym do 6 dat świąt ruchomych
 • zaprogramowane fabrycznie w urządzeniu godziny astronomicznych wschodów i zachodów słońca dla całego terytorium Polski, z podziałem na 120 stref geograficznych
 • możliwość zdefiniowania przesunięcia godziny załączenia i wyłączenia obwodów oświetlenia w stosunku do pory astronomicznego wschodu i zachodu słońca w zakresie ± 99 minut, indywidualnie dla każdego z kanałów sterujących
 • możliwość zdefiniowania przesunięcia godzin załączenia i wyłączenia obwodów oświetlenia w stosunku do godzin astronomicznego wschodu i zachodu słońca, indywidualnie dla każdego miesiąca, dla każdego kwartału, dla całego roku lub dla okresów obowiązywania czasu letniego oraz zimowego
 • możliwość zdefiniowania godzin wyłączenia oświetlenia w ciągu nocy, osobno dla każdego z kanałów sterujących
 • możliwość dezaktywacji wyłączania oświetlenia w ciągu nocy dla dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy (w tym także dla dni świąt ruchomych)
 • wyświetlanie aktualnego stanu wyjść przekaźnikowych (zwarte, rozwarte)
 • trzy tryby sterowania wyjściem: 
- wyjście działa zgodnie z programem zdefiniowanym przez użytkownika
- wyjście zwarte lub rozwarte, do chwili pierwszego przełączenia zgodnego z programem
- wyjście zwarte lub rozwarte ustawione ręcznie do ręcznego odwołania
 • możliwość podglądu godziny astronomicznego wschodu i zachodu słońca oraz godziny włączenia i wyłączenia oświetlenia z uwzględnieniem zaprogramowanego przesunięcia dla aktualnego dnia (zgodnie z ustawioną w urządzeniu datą kalendarzową)
 • przy braku napięcia zasilającego z sieci energetycznej
- sygnalizacja pracy na baterii
- sygnalizacja rozładowania baterii
 • sygnalizacja przekroczenia minimalnego okresu pracy przełącznika na baterii
 • licznik czasu pracy urządzenia na zasilaniu rezerwowym (bateria litowa)
 • konfiguracja nastaw realizowana w kilku prostych krokach za pośrednictwem klawiatury i wyświetlacza urządzenia, lub przy pomocy pilota zdalnego programowania ttc Prog,
 • obsługa zdalnej funkcji test oraz reset (przy współpracy z programatorem ttc Prog).
 • możliwość zaprogramowania dla każdego z kanałów rozkazu wykonywanego jednokrotnie, który włączy lub wyłączy obwód oświetlenia w wybranym dniu i wybranej godzinie na zadany czas. Funkcja ta działa nadrzędnie w stosunku od realizowanego programu astronomicznego
Przełączniki z oznaczeniem „P” w symbolu (np ttc AP3) posiadają dodatkowo wbudowany odbiornik podczerwieni do
współpracy ze zdalnym programatorem ttc Prog. Dzięki temu możliwe jest pominięcie procesu programowania ręcznego
dla każdego użytkowanego egzemplarza przełącznika. Programator umożliwia m.in.:
- ustawienie aktualnej daty i czasu, trybu zmiany czasu lato/zima oraz zaprogramowanie dat świąt,
- wprowadzenie programu przełączeń oraz rozkazu jednokrotnego,
- wywołanie funkcji test (zwarcie styków obu kanałów urządzenia),
- blokadę klawiatury przełącznika w celu uniemożliwienia nieuprawnionej zmiany stanu przełączenia oraz nastaw.
copyright © 2016 | projekt serwisu IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl